YEŞİL REÇETEYE VE KIRMIZI REÇETEYE TABİ KAREKODSUZ İLAÇLARIN BİLDİRİMİ HAKKINDA


YEŞİL REÇETEYE VE KIRMIZI REÇETEYE TABİ KAREKODSUZ İLAÇLARIN BİLDİRİMİ HAKKINDA

37.A.00.002781

Ankara, 02.08.2010

BÖLGE ECZACI ODASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

İlgi: 27.07.2010 tarih, 37.A.00.002719 sayılı yazımız

İlgide kayıtlı yazımız ile, daha önceki duyurularımızda tanımlanan biçimde, eczanelerde bulunan karekodsuz ilaçların karekodluları ile birebir değişimi işleminin büyük oranda tamamlandığı, yeşil/kırmızı reçeteye tabi ilaçlar ile ecza depoları ve kooperatifler tarafından yayımlanan önceki listelerde bulunmayan ürünler için de depolar tarafından iade işlemlerinin başlatılacağı bildirilmiştir.

Bu duyurumuzun ardından, Sağlık Bakanlığı yetkilileri tarafından; kayıt altında tutulmalarını gerektiren özel durumları nedeniyle, eczanelerde bulunan yeşil/kırmızı reçeteye tabi karekodsuz ilaçların ecza depolarına iade edilmeden önce, bu ilaçlara ait bildirimlerin tek kanaldan yapılmasının ve elde edilecek verinin Sağlık Bakanlığı ile paylaşılmasının uygun olacağı belirtilmiş; bu verinin değerlendirilmesi sonucunda, ilaçların iadesinin veya mevcut haliyle satılması için ek süre verilmesinin söz konusu olabileceği bildirilmiştir.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak değerlendirme ve bu ilaçlarla ilgili ne tür işlem yapılacağına karar verilmesi için, eczanelerde bulunan karekodsuz yeşil/kırmızı reçeteye tabi ilaçların sayısının belirlenmesi ve Bakanlığa bildirilmesi amacıyla “Yeşil ve Kırmızı Reçeteye Tabi İlaçlar için Bildirim Modülü” hazırlanmıştır. www.teb.org.tr de 02.08.2010 tarihinde (bugün) yayına alınan modülde, T.C.Kimlik No ve SGK Sicil Numarası bilgileri girilerek açılan ekran üzerinden bildirim yapılabilmektedir. Meslektaşlarımızın, 06 Ağustos 2010 Cuma günü mesai bitimine kadar eczanelerinde bulunan karekodsuz yeşil/kırmızı reçeteye tabi ilaçlara ait bildirimleri yapmaları gerekmektedir.

Eczanelerde bulunan yeşil/kırmızı reçeteye tabi ilaçlar dışındaki karekodsuz ilaçların ecza depoları ve kooperatifler tarafından iade alınması ve karekodluları ile değiştirilmesi süreci ile ilgili olarak, Birliğimize ulaşan bildirimler pek çok bölgede bu işlemlerin tamamlandığı yönündedir. Ancak bazı bölgelerimizden, aksi yönde bildirimler ulaşmaktadır. Bölgenizde faaliyet gösteren eczanelerin durumunun incelenerek, karekodsuz ilaçların karekodluları ile değiştirilmesi süreci için Birliğimiz tarafından yapılan duyurular doğrultusunda işlem yapılmasının temin edilmesi; duyurularımıza aykırı uygulamalar var ise bunların yazılı olarak Birliğimize bildirilmesi için gereğini rica ederim.