14.07.2010 TARİHİNDEN (BUGÜNDEN) İTİBAREN 12.000 ECZANE TARAFINDAN KAREKOD SONLANDIRMA İŞLEMİ ON-LINE OLARAK YAPILACAKTIR14.07.2010 TARİHİNDEN (BUGÜNDEN) İTİBAREN 12.000 ECZANE TARAFINDAN KAREKOD SONLANDIRMA İŞLEMİ ON-LINE OLARAK YAPILACAKTIR

37.A.00.02552
Ankara, 14.07.2010

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

Bilindiği gibi, 16.05.2010 tarihinden itibaren, karekodlu ilaçların satış bildirimi işlemlerine başlanmıştır. Bildirim işlemlerinin başlatılması sonrasında, MEDULA Eczane Provizyon Sistemi ve İlaç Takip Sisteminde meydana gelen aşırı yüklenmeden dolayı sistemin işlemesi ve ilaç ve eczacılık hizmetinin verilmesi mümkün olmamıştır.

17 Mayıs 2010 Pazartesi günü Merkez Heyetimizin konu hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Ömer Dinçer ile yaptığı görüşmenin ardından, Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu yetkililerince yapılan çalışmalar sonucunda, Medula Eczane Provizyon Sistemi ile İlaç Takip Sistemi arasındaki bağlantı kesilmiş; karekod sonlandırma işleminin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ayrıca yapılacağı, mevcut reçete ve ilaç ödeme kurallarına uygun olarak karşılanmış reçete ve ilaçların ödenmesinde herhangi bir sorun yaşanmayacağı, ödemeleri Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen yeşil kartlılar için de aynı uygulamanın yapılacağı bildirilmiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumu ve Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından sistemin iyileştirilmesi için yürütülen çalışmalar sonrasında, karekod sonlandırma işleminin ülke genelinde Haziran ayı başında başlatılması öngörülmüş; Birliğimizin, uygulamanın pilot olarak belirlenecek eczanelerde başlatılması ve sistem işleyişinin takip edilerek kademeli olarak yaygınlaştırılması önerisinin kabul edilmesi ile, 05.06.2010 tarihinde, ülke genelinde belirlenen 400 pilot eczanenin MEDULA ekranında “karekod sonlandırma işlemi” aktif hale getirilmiştir.

Karekod sonlandırma işlemini gerçekleştiren eczanelerin sayısı Haziran ayı içerisinde kademeli olarak artırılarak önce 1000’e çıkarılmış, ardından 10 pilot ildeki eczanelerin de dahil edilmesiyle, karekod sonlandırma uygulamasını yapan eczane sayısı 4000’e yükselmiştir.

Karekod sonlandırma işlemlerini on-line olarak gerçekleştiren meslektaşlarımızın günlük olarak yaptığı bildirimler neticesinde, sistemde kaydı bulunmayan 790 kalem karekodlu ilacın kayıtlı hale getirilmesi sağlanmıştır. Sistemin işleyişi ile ilgili olarak hazırlanan anket formu, pilot eczaneler tarafından doldurularak Birliğimize ulaştırılmakta ve alınan bilgiler Birliğimiz tarafından düzenli olarak Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü ve Sosyal Güvenlik Kurumu Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğüne bildirilmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından, bugünden itibaren İstanbul, Ankara ve İzmir illerindeki eczanelerin MEDULA ekranlarının da karekod sonlandrıma işlemine açıldığı ve böylelikle toplam 12.000 eczanede karekodlu ilaç satış bildiriminin on-line olarak yapılacağı bildirilmiştir.

Bu 12.000 eczanenin illere göre dağılımı aşağıda yer almakta olup, bu illerdeki meslektaşlarımızın, MEDULA Eczane provizyon sistemi üzerinden reçete karşılanması sırasında İTS bildirimi yaptıktan sonra “karekod sonlandırma” işlemini de gerçekleştirmesi gerekmektedir.

İstanbul 4869
Ankara 1955
İzmir 1705
Konya 674
Adana 612
Manisa 445
Eskişehir 308
Hakkari 21
Kütahya 156
Hatay 407
Kayseri 379
Tekirdağ 252
Balıkesir 425
Edirne 153


Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını rica ederim.

Saygılarımla,
Ecz.Özgür ÖZEL
Genel Sekreter