OKSİBUTİNİN ETKEN MADDESİNİ İÇEREN MÜSTAHZARLARIN GERİ ÖDENME KOŞULLARI HAKKINDA


OKSİBUTİNİN ETKEN MADDESİNİ İÇEREN MÜSTAHZARLARIN GERİ ÖDENME KOŞULLARI HAKKINDA

37.A.00.002488
Ankara, 08.07.2010

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

03.06.2010 tarih ve 27600sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile SUT Ek-2/C Listesinin 39.maddesinde yer alan Oksibutinin etken maddeli müstahzarların ödenme koşulları yeniden düzenlenmiştir.

SUT Ek-2/C listesinin 39.maddesi “Tolterodine-L Oksibutinin Trospiyum (Üroloji, nöroloji, çocuk sağlığı ve hastalıkları, kadın hastalıkları ve doğum, pediatrik cerrahi, FTR, geriatri uzman hekimlerince reçete edilebilir. Geriatri, üroloji veya nöroloji uzman hekimlerinin düzenlediği uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce)” şeklinde iken SUT’ta Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğde “Oksibutinin” şeklinde düzenlenmesi, bu maddede yer alan diğer etken maddelerin çıkarıldığı, parentez içi ifadenin aynen kaldığı şeklinde yorumlanmıştır.

Medula Provizyon Sisteminin yayımlanan Tebliğ ile uyumunun kontrolleri esnasında, sistemde bu etken maddeyi içeren müstahzarların ayaktan reçetede raporsuz ödenmeyeceği bilgisinin yer almasına rağmen, sistemin ayaktan reçetede raporsuz girişlere açık olduğu tespit edilmiştir. Bunun üzerine Sosyal Güvenlik Kurumu yetkilileri ile görüşülmüş ve Ek-2/C listesinin 39.maddesinin sadece “Oksibutinin” şeklinde düzenlendiği bilgisi alınmıştır. Ayrıca Kurumdan sistemin ayaktan reçetede raporsuz girişlere kapatılması talep edilmiştir.

Kurum tarafından provizyon sisteminin bu şekildeki girişlere kapatılması üzerine 03.06.2010 tarihinde www.recete.org.tr adresimizde yayımlanan “03.06.2010 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN TEBLİĞ İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİK VE DÜZENLEMELER” başlıklı duyuru metnimiz güncellenmiştir.

Bilgilerinize sunarız...