SGK PROTOKOL GÖRÜŞMELERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

SGK PROTOKOL GÖRÜŞMELERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

“Ekonomi Yönetim Kurulu ile İlaç Sanayi Arasında Varılan Mutabakat Hakkında Bilgilendirme” başlıklı duyurumuz ile kamu kurum iskontosu ve İlaç Fiyat Kararnamesinde yapılacak olası değişiklikler konusunda bilgilendirme yapılmıştır.

Buna ek olarak, Türk Eczacıları Birliği, Bölge Eczacı Odaları ve Sosyal Güvenlik Kurumunun mevcut sözleşmede değişiklikler yapılması yönündeki taleplerini karşılamak üzere Sosyal Güvenlik Kurumu ile 2011 yılı Protokol görüşmeleri yapılmaktadır.

Konuyla ilgili olarak, 04-06.11.2010 tarihleri arasında Adana’da yapılan Türk Eczacıları Birliği 37.Dönem Merkez Heyeti 2.Bölgelerası Toplantıda TEB Başkanı ve Genel Sekreteri tarafından yapılan bilgilendirmelerde belirtildiği üzere, Birliğimize Kurum tarafından Türk Eczacıları Birliği ile imzalanmak üzere hazırlanan Protokol ve eczanelerle imzalanmak üzere hazırlanan sözleşme olmak üzere iki farklı taslak metin iletilmiştir.

54 yıllık Kurumumuzun yöntem ve geleneklerinde yeri bulunmayan bu şekildeki bir uygulama Birliğimiz tarafından uygun görülmemiş, sözleşme ve protokol metinlerinin birbirinden ayrı olmasının tarafımızca kabul edilemeyeceği Kuruma iletilmiştir. Bununla birlikte, iki ayrı metin üzerinden görüşme gerçekleştirilemeyeceği, bunun yerine, eczacının mevcut sorunlarına çözüm getirebilecek, uygulamada sıkıntı ve aksamalara yol açan maddelerle ilgili gerekli düzeltmelerin, iyileştirmelerin yapılacağı bir Protokolün tarafı olmak istediğimiz düşüncesi de Sosyal Güvenlik Kurumu ile paylaşılmıştır.

Bu görüşmelere hazırlık sırasında, SUT ve Protokoller Komisyonundan, Protokolle ilgili önceki çalışmalarına ek görüş ve öneriler istenmiş ve bununla beraber protokolün yürürlükte bulunduğu iki yıl süresince Birliğimize iletilen aksaklıkların dikkate alınmasıyla yürürlükte bulunan SGK Protokolü üzerinden bir çalışma hazırlanmıştır.

Geçtiğimiz hafta Kurumla yapılan görüşmeler de tek metin üzerinden gerçekleştirilmiş olup, görüşmeler sonucunda Protokol metninde gelinen son nokta Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı tarafından değerlendirme aşamasındadır.

Öte yandan, çeşitli kaynaklarda yayımlanmakta olan protokol ve sözleşme metinleri, Kurum tarafından Birliğimize iletilen metinler olmamakla birlikte, bu metinlerin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından görüş alınmak üzere, Temmuz-Ağustos aylarında Kurum taşra teşkilatlarına gönderilen metinler olduğu değerlendirilmektedir.

Merkez Heyetimiz, 3 yıl süre için imzalanmış bulunan, imzalandığı ve bir kez revize edildiği tarihten bugüne, gerek protokolde uygulamada aksaklık ve eksiklikleri ortaya çıkan maddelerin var olması, gerekse o günden bugüne yaşanan süreçte eczanelerin içinde bulunduğu durumun ve eczaneleri etkileyen değişimlerin göz önünde bulundurulmasıyla Kurumla yeni protokol görüşmelerinin yapılmasını uygun bulmuştur.

Türk Eczacıları Birliği olarak hastalarımızı, meslektaşlarımızı, örgütlülüğümüzü ve elbette kamu çıkarını bir arada önceleyen bir protokolün bağıtlanabileceğini ümit ediyoruz.

Tüm eczacı kamuoyuna önemle duyurulur.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

MERKEZ HEYETİ

10 Aralık 2010 - Okunma Sayısı : 52