SGK BAŞKANLIĞININ E-RAPOR UYGULAMALARI İLE İLGİLİ DUYURUSU HAKKINDA

SGK BAŞKANLIĞININ E-RAPOR UYGULAMALARI İLE İLGİLİ DUYURUSU HAKKINDA

37.A.00.04152

Ankara, 08.12.2010

BÖLGE ECZACI ODASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından, 01.11.2010 tarihinde başlayan elektronik rapor uygulamalarında tereddüt yaşandığı belirlenen bazı konulara açıklık getirilmek üzere, 07.12.2010 tarihinde bir duyuru yayınlanmıştır.

Duyuruda, 01.11.2010 tarihi itibariyle MEDULA sistemini kullanan tüm sağlık hizmeti sunucularının E-Rapor Uygulamasını kullanmak zorunda olduğu, MEDULA sistemini kullanmayan sağlık hizmeti sunucuları (1.Basamak sağlık kuruluşları, TSK 2. ve 3. Basamak sağlık kurumları) tarafından düzenlenen ilaç raporlarının daha önce olduğu gibi eczaneler tarafından sisteme kaydedilmeye devam ettiği belirtilmiştir.

Duyuruda açıklık getirilen konular şu şekildedir:

1. E-Rapor uygulamasında sadece SUT EK-2/D (Bedeli ödenecek ilaçlar) ve EK-2/E (Hastalığa Özel Diyet Ürünleri ile Tıbbi Mamalar) listesinde bulunan ilaçlara ait raporlar MEDULA sistemine E-Rapor olarak kaydedilecek, EK-2/G (Yurtdışı İlaç Fiyat Listesi) de yer alan ilaçlar ile ilgili olarak düzenlenen raporlar ise, E-Rapor kapsamı dışında olduğundan, düzenleme yapılıncaya kadar bu ilaçlara hastaneler tarafından yine eskiden olduğu gibi yazılı olarak rapor düzenlenecektir.

2. Oral kullanılan beslenme ürünleri için düzenlenecek E-Raporlarda etkin madde kodunun “SGKDOB” Enteral beslenme solüsyonu seçilmesi gereklidir.

3. Etkin madde listesinde, kayıt edilmek istenilen maddenin bulunamaması durumunda; öncelikle güncelleme yapılması gerekmektedir. (zaman zaman etkin madde listesinde düzeltmeler ve eklemeler yapılmakta olup, ayrıca liste yayınlanmamaktadır)

4. Yurtdışı sigortalılarına düzenlenecek ilaç raporları E-Rapor kapsamında değildir.

E-Raporun girilmesi aşamasında; rapor teşhis kodları, etken madde kodları ve SUT kuralları ile ilgili sorun yaşanması halinde öncelikle güncelleme yapılarak tekrar deneme yapılmalıdır. Sorunun devamı halinde; ayrıntılı şekilde (etkin maddelerle birlikte mümkün ise ilaç adının da belirtilmesi) ilacetkenmadde@sgk.gov.tr adresine, bunların dışında oluşan medula rapor servisi ile ilgili hataların medulayeniversiyon@sgk.gov.tr adresine iletilmesi yada http://servismasasi.sgk.gov.tr adresinden olay kaydı açılması gerekmektedir.

Bilgilerinizi, konu hakkında tüm üyelerinizin ve bölgenizde faaliyet gösteren 2. ve 3.basamak sağlık kuruluşlarının bilgilendirilmesi için gereğini rica ederim.

E-Rapor Uygulamaları Hakkında Duyuru metni için tıklayınız

08 Aralık 2010 - Okunma Sayısı : 41