MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NIN YAZISI

TSK PERSONELİ VE BUNLARIN BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞU KİŞİLERİN SGK'YA DEVRİ HAKKINDA MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NIN YAZISI


37.A.00.003768

26.10.2010


BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA


T.C. Milli Savunma Bakanlığı tarafından Birliğimize gönderilen Ekim 2010 tarihli yazı ile,

Sosyal Güvenlik Reformu kapsamında, TSK’da görevli askeri ve sivil personel ile bunların bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin de, 09 Ekim 2010 tarihli, 27724 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Türk Silahlı kuvvetlerinde Görev Yapan Askeri ve Sivil Personelin GSS Kapsamına Alınması Hakkında Tebliğ” ile 15 Ekim 2010 tarihinden itibaren genel sağlık sigortası kapsamına alındığı,

Bu yeni düzenleme ile birlikte, Bakanlıklarının, “211 Sayılı Kanuna Tabi Personel ve Aile Fertlerine Ait Tedavi Giderlerinin Ödenmesi” ve “Tedavi Giderleri Ödeme Makamları” konulu yazılarının yürürlükten kaldırıldığı,

Yazı eki EK-A’da belirtilen personel grupları haricindeki kişilerin, devlet ve üniversite hastaneleri ile özel sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılan muayene ve tedavilerine ilişkin fatura bedellerinin, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanacağı; muayene ve tedavi giderleri MSB bütçesinden karşılanmaya devam edilecek olan kişilerin kurs, geçici görev, izin, istirahat, sevk vb. nedenlerle başka garnizonlarda bulunmaları halinde, muayene ve tedavi giderlerinin muayene ve tedavinin gerçekleştiği garnizondaki ilgili ödeme makamı tarafından karşılanacağı belirtilerek,

Genel sağlık sigortası kapsamında yer almayıp, muayene ve tedavi giderleri MSB Bütçesinden karşılanacak olan ilgili mevzuatına göre belirlenmiş personel grupları yazı eki EK-A’da, kurum ve garnizonlar itibarıyla ödeme makamları ise EK-B’de bildirilmiştir.

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını rica ederim.

Saygılarımla,


Ecz.Özgür ÖZEL
Genel Sekreter
Eki: 8


MSB'nin yazısı için tıkayınız...

28 Ekim 2010 - Okunma Sayısı : 36