METİLFENİDAT HCL İÇEREN İLAÇLARIN MAX DOZLARI HAKKINDA

Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından Metilfenidat HCL içeren ilaçların bir kırmızı reçeteye yazılabilecek maksimum dozları ile hekimlerin reçeteleme konusundaki uzmanlık dallarının yeniden belirlendiği 2010/26 sayılı Genelgeye ek olarak 2010/35 sayılı Genelge yayımlanmıştır.

İlgili genelgenin 3 üncü maddesi;

-"Concerta 18 mg, 27mg, 36 mg, 54 mg Kontrollü Salım Tabletler, bir kırmızı reçeteye aynı dozdan iki aylık tedavi için en fazla 2 (iki) kutu, eğer günlük doz 72 mg/gün olarak belirlenmiş ise reçetede belirtilmek şartıyla 36 mg’lık tabletlerden bir (1) aylık tedavi için en fazla iki kutu yazılabilir." şeklinde yeniden düzenlenmiştir.

İEGM tarafından yayımlanan 2010/35 sayılı Genelge için tıklayınız

29 Haziran 2010 - Okunma Sayısı : 42