İEGM NİN 2010/78 SAYILI TNF BLOKERLERİ KONULU GENELGESİ

İEGM NİN 2010/78 SAYILI TNF BLOKERLERİ KONULU GENELGESİ


37.A.00.004041
Ankara, 30.11.2010


BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

Birliğimize Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nden gelen 24.11.2010 tarih, 078340 sayılı (2010/78 sayılı Genelge) yazı ekte iletilmekte olup, 2009/73 sayılı TNF Blokerleri konulu Genelgede yapılan değişiklik bildirilmektedir.

2010/78 sayılı Genelge ile; TNF alfa bloker ilaçlar ile ilgili olarak yürürlükte olan 23.11.2009 tarih ve 2009/73 sayılı Genelgenin ek 1 bölümünde yer alan “TNF-Bloker İlaçlar Hasta Onaylama Formu” nun revize edildiği, bundan sonra yapılacak işlemlerde 2009/73 sayılı Genelge kuralları doğrultusunda “İlaç Güvenlik İzlem Formu” nun kullanılmaya devam edeceği ve revize edilen “TNF Bloker İlaçlar İçin Hasta Onay Formu” nun kullanılacağı bildirilmektedir.

Bilgilerinize rica ederim.


İEGM nin 24.11.2010 tarih, 078340 sayılı yazısı (2010/78 sayılı Genelge) için tıklayınız.

2009/73 sayılı Genelge için tıklayınız Word

30 Kasım 2010 - Okunma Sayısı : 38