FORTIS BANK A.Ş.NİN ALTIN YILLAR ADI ALTINDA YÜRÜTTÜĞÜ KAMPANYAYA SON VERİLMESİ HAKKINDA

FORTIS BANK A.Ş.NİN ALTIN YILLAR ADI ALTINDA YÜRÜTTÜĞÜ KAMPANYAYA SON VERİLMESİ HAKKINDA

37.A.00.003033
Ankara, 25.08.2010

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

Konu: Fortis Bank Anonim Şirketi’nin “Altın Yıllar” adı altında yürüttüğü kampanyaya son verilmesi hakkında

Ulusal bir gazetenin 04.07.2010 tarihli baskısının bulmaca ekinde, Fortis Bank’ın bazı müşterilerine ilaç gönderim hizmeti sunacağına ilişkin ilanlarının yayınlanması sonrasında, konu hakkında Eczacı Odaları ve meslektaşlarımız tarafından Birliğimize yapılan bildirimler ivedilikle değerlendirilerek, ilanın yayınlandığı günü takip eden ilk iş günü gazete ve banka yetkilileri, uygulamanın mevzuatımıza aykırı olduğu; bu uygulamaya son verilmemesi halinde yasal işlemlere başvurulacağı konusunda sözlü olarak uyarılmış, ardından 23.07.2010 tarih ve 2700 sayılı yazımız ile bildirimimiz yinelenmiştir.

Birliğimiz tarafından yapılan başvurulara istinaden, ilgili gazetenin yetkilileri, ilanın bir daha yayınlanmayacağını, Fortis Bank A.Ş. de ekte yer alan 12.08.2010 tarihli yazısı ile “Altın Yıllar” kampanyasını broşür ve ilanlarından çıkartarak uygulamaya son verdiklerini bildirmiştir.


Fortis Bank A.Ş.'nin yazısı için tıklayınız

26 Ağustos 2010 - Okunma Sayısı : 46