EKONOMİ YÖNETİMİ VE İLAÇ SANAYİ ARASINDA VARILAN MUTABAKAT HAKKINDA BİLGİLENDİRME

EKONOMİ YÖNETİMİ VE İLAÇ SANAYİ ARASINDA VARILAN MUTABAKAT HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Bilindiği gibi, Ekonomi Yönetimi tarafından yapılan planlamada, 2010 yılında ilaç harcamaları için 14.6 milyar TL lik bir bütçe ayrılmış, bu bütçenin aşılması halinde ise, kamu kurum ıskontosu artışı ve ilaç fiyat düşüşü gibi yöntemler uygulanması öngörülmüştür.

Sosyal Güvenlik Kurumunun 2010 yılına yönelik yaptığı değerlendirmelerde, ilaç harcamaları için ayırdığı bütçenin aşıldığı tespit edildiğinden, oluşan farkın telafisi için ilaç sanayi ile bir dizi görüşme yapılmış, bu görüşmeler doğrultusunda, KKİ artışı ve/veya ilaç fiyat düşüşlerinin olmasının beklendiği 03.12.2010 tarihinde internet sayfamızda yayımlanan OLASI FİYAT DÜŞÜŞLERİ VE KAMU KURUM ISKONTOSU ARTIŞLARI HAKKINDA BİLGİLENDİRME başlıklı duyurumuzda da belirtilmiştir.

Eczacı kamuoyuna çeşitli kaynaklardan yapılan açıklamalarda, ilaçlara uygulanan kamu kurum ıskontosunun %15lik bir artışla, %23ten %38e çıkarılacağı, ayrıca, referans fiyat uygulamasının %66 dan %60a indirilerek, tüm ilaç fiyatlarında %10luk bir indirim sağlanacağı ve bu iki uygulama ile ilaç fiyatlarında yaşanacak yaklaşık %25lik düşüşün eczanelerde yaratacağı stok zararının ilaç sanayi tarafından kesinlikle karşılanmayacağı şeklinde bilgiler aktarılmıştı.

Merkez Heyetimiz tarafından gelişmelerin yakından izlendiği, gerekli görüşmelerin sürdürüldüğü ve eczacı kamuoyunda belirsizlik ve tedirginlik yaratan açıklamalara itibar edilmeden, konu hakkında gerekli bilgilendirmelerin tarafımızdan yapılmasının beklenmesi bildirilmiştir.

Bu kapsamda, Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti, konunun ilgili tarafları olan Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nda görevli Bakanlar, Bakanların müsteşarları ve ilgili Genel Müdürler ile bir dizi görüşme gerçekleştirmiş, son olarak dün akşam saat 21.30’da Sağlık Bakanı Sayın Prof.Dr.Recep Akdağ ile bir görüşme yapmıştır.

Bugün (10.12.2010) sabah saatlerinde ekonomi yönetiminin ilaç sanayi ile yaptığı görüşmelerin sonunda,

- Kamu kurum ıskontosu %23 olarak uygulanan ilaçlar için, kamu kurum ıskontosunda % 9,5 luk artış yapılacağı konusunda taraflar arasında uzlaşmaya varıldığı,

Ayrıca Merkez Heyetimizin talepleri doğrultusunda,

İlaç Fiyat Kararnamesinde,

- İlaç fiyatının Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğünce açıklanması ile yeni fiyatın uygulanmaya başlaması arasındaki sürenin 5 iş gününden 15 güne çıkarılması,

- Bu uygulama ile başlamak ve bundan sonra yaşanacak toplu ve haftalık tüm ilaç fiyat düşüşlerinde geçerli olmak üzere, fiyatı düşen ilaçların karekodlarının İlaç Takip Sistemine kayıt edilmesi suretiyle, fiyatı düşen bu ilaçların neden olacağı stok zararının depolar kanalıyla ilaç sanayi tarafından tam ve eksiksiz olarak ödenmesi,

Düzenlemelerinin yapılacağı bilgisi alınmıştır.

Yukarıda yer alan mutabakatın, tam ve eksiksiz olarak Sağlık Uygulama Tebliği Değişikliği ve İlaç Fiyat Kararnamesi Değişikliği olarak Resmi Gazetede yayımlanması sonrasında kesinleşeceği açıktır.

Konu, ilgili taraflarca sözlü olarak teyit edilmiş olup, Birliğimiz tarafından yapılan bu açıklama, bilgilendirme niteliğindedir.

Ayrıca, Türk Eczacıları Birliği olarak, eczacıların kamu kurum ıskontosu artışından kaynaklanan ciro kaybına bağlı olarak yaşayacakları ekonomik kayıpların giderilmesi için akılcı ve kalıcı bir sistem değişikliği yapılması ile, eczane stoklarında oluşan farklılığa yönelik olarak bir defalık stok düzeltme hakkı sağlanması konularında Ekonomi Yönetimi ile görüşmelerimiz ve çalışmalarımız devam etmektedir. Aynı kapsamda, Sosyal Güvenlik Kurumu ile de protokol görüşmeleri sürdürülmekte olup, bu çalışmalarla ilgili gelişmeler hakkında gerekli bilgilendirmeler internet sayfamız üzerinden duyurulacaktır.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

10 Aralık 2010 - Okunma Sayısı : 49