Danıştay Kararı Hakkında

Danıştay Kararı Hakkında


Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından 10/04/2023 tarihinde (bugün) yayımlanan “Danıştay Kararı Hakkında” konulu duyuru aşağıdaki şekildedir;


“Danıştay Onuncu Dairesinin 13.12.2022 tarihli ve 2021/7184 Esas numaralı kararı ile 13.12.2022 tarihli ve 2021/7638 Esas numaralı kararı ile;


24/03/2013 tarih ve 28597 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 26/10/2021 tarih ve 31640 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin onuncu maddesiyle değişik 4.4.2. maddesinin yürütülmesi durdurulmuştur.


14/04/2023 tarihinden başlayarak Sağlık Uygulama Tebliğinin ilgili maddesi bu doğrultuda yürütülecektir.


Tüm ilgililere duyurulur.”


Meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.


TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

20.BÖLGE SAKARYA ECZACI ODASI


Kurum duyurusu için tıklayınız.

 

 

10 Nisan 2023 - Okunma Sayısı : 150