BAYER İLAÇ FİRMASINA AİT MIRENA, YASMIN VE KOGENATE İSİMLİ İLAÇLARIN İSKONTO UYGULAMASI HAKKINDA

BAYER İLAÇ FİRMASINA AİT MIRENA, YASMIN VE KOGENATE İSİMLİ İLAÇLARIN İSKONTO UYGULAMASI HAKKINDA

37.A.00.002599
16.07.2010

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

Birliğimize Bölge Eczacı Odalarımız ve üyelerimizden yapılan bildirimler ve konuyla ilgili tarafımızca yapılan incelemeler sonucunda, Bayer İlaç Firması tarafından Mirena ve Yasmin isimli iki ürün için eczane alımlarında kamu kurum iskontosu uygulanmadığı, bu iki ürün için eczaneler tarafından ekte bulunan formun bir benzerinin aylık olarak doldurulması suretiyle fiilen geri ödemeye konu olan miktarlar üzerinden doğacak kamu kurum iskontosu bedellerinin Firma tarafından depolar aracılığıyla ödendiği ve “Kogenate” isimli hemofili ilacı için hastanın ödemesi gereken oldukça yüksek orandaki fiyat farkı için eczanelere ek ıskonto verilerek hastanın ödemesi gereken bu farkın hastalardan alınmaması ve/veya hastalara iade edilmesi şeklinde eczanelerimizin Protokole aykırılık teşkil eden bir yönteme yönlendirildiği tespit edilmişti.

Bayer İlaç firması ile yapılan toplantılar ve yazışmalar sonucunda, firma tarafından “Kogenata” isimli ilaç için oluşan fiyat farkının ortadan kaldırılması için Sosyal Güvenlik Kurumu’na resmi başvuruda bulunulması sağlanmış olup, firma tarafından yapılan ilave iskonto başvurusu onaylanmış ve SGK tarafından 14.07.2010 tarihinde yayımlanan listede yer almıştır. Yönergenin 7 nci maddesine göre düzenlemelerin yapıldığı ve ekte yer almakta olan liste 15.07.2010 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiş olup Kogenate'in her üç formunda da 19 Temmuz 2010 itibarıyla hastaya fark ücreti çıkmayacaktır.

Bu düzenlemenin yanı sıra, Bayer tarafından Birliğimize yapılan bildirim ile, Yasmin isimli ilaçları için 19 Temmuz 2010 tarihi itibariyle % 23 kamu kurum iskontosu uygulamasına başlanacağı, Mirena isimli rahim içi aracın fiyatının yüksekliği ve eczane dışı kanallardan paralel ticaret yoluyla yurt dışına gönderiliyor olmasından dolayı yapılacak iskontonun, doğrudan ve sadece eczaneye verilebilmesini teminen çalışmaların yürütüldüğü ve en kısa sürede bu ürün için de kamu kurum iskontosu uygulamasına başlanacağı bildirilmektedir. Bu uygulama başlayana kadar Ek’teki formun doldurularak depolara ulaştırılması durumunda, en geç bir ay içerisinde % 23 lük kamu kurum iskonto tutarlarının formun teslim edildiği depo üzerinden eczanelere ödeneceği bildirilmektedir.

Bilgilerinizi ve konu hakkında üyelerinizin bilgilendirilmesini rica ederim.

Saygılarımla,


Ecz.Özgür ÖZEL
Genel Sekreter

Sosyal Güvenlik Kurumunun 14.07.2010 tarih, 2010/85 Sayılı Genelgesi İçin Tıklayınız..
Mirena İçin Eczane-Depo Bildirim Formu İçin Tıklayınız

16 Temmuz 2010 - Okunma Sayısı : 37