2021-01-10 SUT KOMİSYONU ÇALIŞMA RAPORLARI-1

Sut Komisyonu çalışma raporları:

Komisyonumuz tarafından gündemde olan ve sık soru sorulan konular değerlendirilerek maddeler halinde sunulmuştur.

1)Vitamin D3(Kolekalsiferol) monopreparatları:16.06.2020 tarihli SUT değişikliği ile bu preparatlarda terapötik endikasyon uyum zorunluluğu getirilmiştir dolayısıyla bu preparatları verirken reçetede endikasyon kontrolü yapmamız gerekmektedir

2)Devit-3 IM/oral 300000 IU ampulde 12.11.2020 tarihinde TITCK tarafından Küb/Kt ‘sinde değişiklik yapılmış olup ;terapötik endikasyonu “Dvit eksikliğinde sadece GİS emilim bozukluğu olan hastalarda endikedir”şeklinde düzenlenmiştir bu sebeple 12.11.2020 tarihinden sonraki reçetelerde bu endikasyon aranacaktır.

3)Gabapentin ve Pregabalin etken maddeli  ilaçlarda 25.11.2020 tarihli SGK duyurusu ile raporlarındaki 3 aylık süre sınırı Danıştay kararı ile kalkmıştır.26.11.2020 tarihinden başlayarak bu doğrultuda rapor değerlendirmesi yapılabilecektir.

4)Trisiklik,Tetrasiklik,SSRI grubu Antidepresanlar prospektüs endikasyonları dahilinde tüm hekimlerce 6 ay boyunca reçete edilebilecektir.6 aydan uzun kullanımları halinde psikiatri uzman hekimine yönlendirilecektir.Medulla bu takibi yapmaktadır.

Örn:Lustral  yaygın anksiyete teşhisiyle raporsuz  verilebilir mi ? Whatsup grubunda böyle bir soru vardı ve SGK ile görüşmemiz neticesi yaygın anksiyetenin genel anksiyete başlığı altında değerlendirilemeyeceği prospektüsünde bu endikasyon yeralmadığı için ve bu tanı endikasyon dışı listedeki tanılarda yer aldığından psikiatri uzmanı ve rapor eşliğinde yazılmalıdır sonucuna varıldı.

Diğer bir örnekte ise Citoles isimli müstahzarın (yine SSRI grubu bir anti depresan )prospektüsünde yaygın anksiyete endikasyonu yer aldığından raporsuz tüm hekimler tarafından 6 ay boyunca bu endikasyonda reçete edilebilmektedir .

5)Antipsikotikler ve Antidepresanların raporlu reçete edilmesi durumunda SUT  eki Ek-4/D listesinde yanında (*)yıldız işareti bulunanlar hariç kendi bulunduğu üst başlıklarda belirtlen hastalıklarda endikasyon uyumu aranmayacaktır.

6) Majistral ilaçlar kuruma fatura edilirken medulla sistemine göre fatura edilecektir özellikle merhemlerde gün sınırlaması belirtildiğinden bu husus dikkate alınarak, formülde 10 günlük doza göre oranlama yapılmalıdır.Örn;dermovate merhem formülde 3 kutu yazıldıysa medullaya göre 10 günde 2kutu verebileceğimizden 2 kutu dermovate pomada göre oranlama yapılarak sisteme işlenecektir.

7)Infatrını mama gibi özellikle pediatrik mamalarda prospektüs bilgisi mutlaka kontrol edilmeli yaş ve kilo sınırlaması olan mamalarda medulla ve prospektüs çelişiyorsa prospektüs bilgisi dikkate alınmalıdır.

8)12.09.2019 tarihinden itibaren Kırmızı,Mor,Turuncu ve Yeşil reçetelerin elektronik reçete olarak düzenlenmesi halinde bedelleri kurumca karşılanmaktadır.

9)İlaç güvenlik ve izlem formlarının reçete veya raporda yazılı olması yeterlidir ayrıca reçeteye ilave edilmesine gerek yoktur.

10) Kronik hastalık reçetelerinde SUT hükümlerine dikkat edilecek adet sınırlaması olan ilaçlarda örn,Effient ve Brillanta gibi adet aşılmayacaktır.Thıncal,Clonex  gibi ilaçlar 418 kodu ile  tahlil istenmeden devam reçetesiyle verilmektedir.

11)Plaquenil reçeteleri covıd tanısıyla raporsuz sadece hastane eczanelerince verilmektedir .

12)oksapar, enox gibi heparin türevi ilaçlar raporsuz, acil hekimlerince acil hallerde endikasyon uyumu aranmadan verilebilmektedir.

13)Ayaktan verilme koşulu rapor ve tedavi olan ilaçlarda tedavi şemalarının mg olarak belirtilmesi gerekmektedir . İlgili etken maddenin tek formu var ise 1*1,2*1(ilaç bilgilerinde özellikle mg belirtilmesi isteniyorsa mg olarak ) vb pozoloji ile de kabul edilmektedir .

14)Tedavi şeması istemeyen bir ilaç olmasına rağmen raporda tedavi şeması belirtilmiş ise belirtilen dozlar geçilemeyecektir,doz değişikliği yapıldı ve daha yüksek bir doza geçildi ise yeni doza ilişkin tedavi şeması raporda yer alacaktır.

Saygılarımızla Sakarya Eczacı Odası SUT Komisyonu.

10 Ocak 2021 - Okunma Sayısı : 122