2010 YILINA AİT YEŞİL KART FATURALARININ TESLİMİ HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME

2010 YILINA AİT YEŞİL KART FATURALARININ TESLİMİ HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME


37.A.00.004199
10.12.2010

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

T.C. Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından 09.12.2010 tarihinde yayımlanan “Yeşil Kart Faturaları ve Yıl Sonu İşlemleri” konulu ve 13657 sayılı yazıda,

Sağlık Kurumlarının 2010 yılsonu işlemlerini sağlıklı bir şekilde yürütmek, kurumların, eczanelerin ve optisyenlerin yaşayabileceği mali sıkıntıların önüne geçmek için ve Sağlık Müdürlüklerinin kendilerine gönderilen yeşil kart tedavi, üniversite, ilaç ve optik ödeneklerini kullanmayarak bağlı bulundukları muhasebe veya mal müdürlüklerinde beklettiklerinin tespit edilmesinden dolayı bir açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu bildirilmiştir.

Bu yazının ilgili maddelerine göre;

İl Sağlık Müdürlükleri’nin ellerinde bulunan yeşil kart ilaç faturalarını en kısa sürede inceleyerek muhasebe müdürlüklerine ulaştırması ve tahsilatları gerçekleştirmesi, ödenek bulunmaması halinde ise fatura tutarlarını “Bütçeleştirilmiş Borçlar Hesabı”na alarak muhasebeleştirmesinin gerektiği belirtilerek,

Söz konusu Yeşil Kart ilaç faturalarının İl Sağlık Müdürlüklerine teslimini hızlandırmak için konunun eczacılarımıza duyurulması istenmiştir.

Bütün kurumların 20.12.2010 tarihine kadar, açıklanan işlemleri yerine getirerek fatura tahsilatlarını gerçekleştirmesinin gerekmekte olması, aksi taktirde yılsonunda kullanılmayan ödeneklerin iptal edilecek ve 21.12.2010 tarihine kadar kullanılmayan ödeneklerin ise tenkis edilerek “Bütçeleştirilmiş Borçlar Hesabına” fatura tutarlarını aldıran diğer kurumlara tahsis edileceğinin bildirilmesinden dolayı,

Konunun aciliyet ve önemine binaen, 2010 yılına ait Yeşil Kart ilaç faturalarının, 20.12.2010 tarihinden önce İl Sağlık Müdürlüklerine teslim edilmesi konusunda üyelerinize gerekli duyurunun yapılması hususunu bilgilerinize rica ederim.

Saygılarımla,


Ecz.Özgür ÖZEL

Genel Sekreter


Sağlık Bakanlığı’nın 09.12.2010 tarih ve 13657 sayılı yazısı için tıklayınız...

16 Aralık 2010 - Okunma Sayısı : 107