07.11.2010 DAN ITIBAREN SONRADAN KAREKODLANAN URUNLERE AIT G2D ETIKETLERIN RECETE EKINDE SOSYAL GUVENLIK KURUMUNA FATURA EDILMESI HAKKINDA


07.11.2010 DAN ITIBAREN SONRADAN KAREKODLANAN URUNLERE AIT G2D ETIKETLERIN RECETE EKINDE SOSYAL GUVENLIK KURUMUNA FATURA EDILMESI HAKKINDA

37.A.00

06.11.2010

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

Sosyal Güvenlik Kurumu MEDULA Eczane Provizyon Sisteminde bugün yayımlanan duyurusunda, SGK Başkanlığı’nın 05.11.2010 tarih 2010/123 sayılı Genelgesi uyarınca, 07.11.2010 Pazar gününden itibaren, sonradan karekodlanmış olan G2D etiketli ürünlerin, reçete karşılığında verildiği durumlarda, ürünün dış ambalajında bulunan fiyat kupürü, barkod ve geçici karekod (G2D) etiketinin de reçeteye eklenerek Kuruma fatura edilmesi gerektiği bildirilmiştir.

Bilgilerinizi, bu gece 24.00dan itibaren başlayacak bu uygulama ile ilgili olarak başta nöbetçi eczaneler olmak üzere tüm üyelerinizin ivedi olarak bilgilendirilmesini rica ederim.


Saygılarımla,


Ecz.Özgür ÖZEL
Genel SekreterMEDULA ECZANE PROVİZYON SİSTEMİNDE YAYINLANAN DUYURU METNİ:

Tarih : 06.11.2010
Konu : G2D etiketli ürünler
Açıklama : 2010/123 sayılı Genelge hükümleri uyarınca; 07/11/2010 Pazar günü itibariyle karşılanan reçeteler karşılığında kişilere sonradan karekodlanmış (G2D etiketli) ürünler verilmesi durumunda, İlaç Takip Sistemi üzerinde yapılan işlemleri takiben, ürünlerin dış ambalajında bulunan fiyat kupürü, barkod ve geçici karekod (G2D) etiketinin de reçeteye eklenerek fatura edilmesi gerekmektedir.


SGK Başkanlığının 2010/123 Sayılı Genelgesi için tıklayınız

06 Kasım 2010 - Okunma Sayısı : 97