07 NİSAN DÜNYA SAĞLIK GÜNÜ: GEZEGENİN SAĞLIĞI BİZİM SAĞLIĞIMIZDIR

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), sağlığı “sadece hastalık ve sakatlığın olmaması değil, fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan tam bir iyilik hali” olarak tanımlarken, son yaşanan COVID -19 pandemisi dünya üzerinde sadece belirli kesimlerin sağlıklı olmasının yeterli olmadığını gözler önüne sermiştir.

İnsan sağlığı ve gezegenin sağlığı ayrılmaz bir şekilde bağlantılıdır ve bu ihtiyaç giderek daha belirgin hale gelmektedir. DSÖ, 07 Nisan 2022 Dünya Sağlık Günü için “Gezegenimizin Sağlığı Bizim Sağlığımız” teması üzerine odaklanmış, dünyanın sağlığı ile diğer tüm canlıların sağlığı arasındaki karşılıklı bağlantıya vurgu yapmıştır.

Toplumlar için eczaneler, sağlık sistemlerine bağlanan ana geçitler oldukları için eczacılar, herkese sağlık temininde önemli bir rol oynamaktadırlar. COVID-19 pandemisi, eczacıların ve eczanelerin sağlık hizmetlerine dair üstlendikleri yenilikçi yaklaşımların altını çizmiş, eczacılar pandemi sürecinde sorumluluk aldıkları tüm çalışma alanlarında yaşanan krizlere çözüm üretmeyi bilmişlerdir.

Evrensel sağlık kapsamına ve sağlıkla ilgili sürdürülebilir gelişim hedeflerine ulaşabilmek için birinci basamak sağlık hizmeti temeldir ve eczacılık, birincil sağlık hizmetlerinin en önemli parçasıdır. Toplum eczanelerinin yaygınlığı ve ulaşılabilirliği, hizmet ettikleri hastalar ve onlar hakkındaki tecrübeleri, geniş hizmet saatleri ve en önemlisi, eğitimli uzmanlar olmaları, eczacıları birincil sağlık hizmetinin en etkili sağlayıcıları yapmaktadır. Eczacılar sağlık sisteminin içerisinde, öneriler sunmada, önleyici uygulamaları desteklemede, ilaçların etkililiğini maksimize etmede ve “tam iyilik halini” korumada önemli yeteneklere sahiptirler.

Birinci basamak sağlık hizmeti sunumunu, yenilikçi ve insan sağlığı için sürdürülebilir yaklaşımlar benimseyerek geliştirmek sadece mesleki bir görev değil tüm gezegen için üzerimize düşen bir sorumluluktur.

Herkes için sağlık ve esenlik hedefine birlikte ulaşmak dileğiyle Dünya Sağlık Gününü kutluyoruz.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

20.BÖLGE SAKARYA ECZACI ODASI

07 Nisan 2022 - Okunma Sayısı : 111