bilgi@seobit.org.tr
Duyuru Detay »

ILAC GUVENLIK IZLEM FORMUARI HAKKINDA GENELGE

 26/10/2017 tarihli ve 2179695 takip numaralı Müsteşarlık Makamının Onayı ile; İlaç Güvenlik İzlem Formları Hakkında 2017/3 sayılı Genelge yayımlanmış olup, ekte yer almaktadır. 

 

www.titck.gov.tr/Duyurular/DuyuruGetir

2017-10-30 11:48:33