bilgi@seobit.org.tr
Duyuru Detay »

GOC IDARESI RECETELERI FARMAINBOX GIRISLERI HAKKINDA

 Türk Eczacıları Birliği ile Göç İdaresi Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokole göre, geçici koruma altındaki yabancılara ait ,Protokolün (3.10) numaralı maddesinde yer alan reçeteler, karşılandıktan sonra Farmainbox Sistemine kaydedilmelidir. o Mor ve turuncu reçeteye yazılması zorunlu olan ilaçların yer aldığı reçeteler, o Eritropoietin ve darbepoetin preparatlarını ihtiva eden reçeteler, o Özel yada Kamu Diyaliz Merkezlerinde düzenlenmiş tüm reçeteler, o Diyaliz solüsyonlarını ihtiva eden reçeteler, o Eczacı Odalarınca dağıtım protokolü yapılan ünitelerdeki yatan hasta reçeteleri, o Organ nakli sonrasında kullanılan ilaçlar (İçeriği Protokolün 3.8 nci maddesinde belirtilenler hariç) o Oral beslenme solüsyonlarını ihtiva eden reçeteler o Talasemi endikasyonunda kullanılan ilaçlar (Deferipron, Deferasiroks) o TNF alfa blokeri olarak kullanılan ilaçlar o Rituximab, Abatasept, Tofasitinibsitrat, Kanakinumab, Tosilizumab, Sertolizumab, Sekukinumab, Ustekinumab, Vedolizumab. Ayrıca kesilen faturalarınızı Ertuğrul Gazi SSGM’ye teslim ederken eklenmesi gereken sözleşmenin “İlk Fatura ekinde kuruma teslim edilmesi gereken” nüshasını da Temsilcilik ten teslim alıp haziran ayı faturalarınıza ekleyerek Ankara Ertuğrul Gazi SSGM’ye gönderilmesi gerekmektedir.

2021-06-18 11:10:23