bilgi@seobit.org.tr
Eczane açmak için gerekli evraklar

 • ECZANE AÇILIŞ DİLEKÇESİ
 • BÖLGE TEMSİLCİSİ RAPORU
 • ECZANENİN ÜÇ ADET RÖLEVE PLANI (HÜKÜMET TABİPLİĞİNDEN ONAYLI, BÖLGE
 • TEMSİLCİSİNDEN ONAYLI,ECZANE ADI VE ADRESİ YAZILI A4 KAĞIDINA ÇİZİLMİŞ)
 • DEMİRBAŞ EŞYA FATURASI
 • ELEKTRİK, SU MAKBUZU
 • KİRA KONTRATI
 • ECZANENİN İSKAN FOTOKOPİSİ
 • GÖZ RAPORU
 • SAĞLIK RAPORU
 • NOTERDEN TAAHHÜTNAME (ECZANENİN KENDİSİNİN OLDUĞUNA, İKİNCİ BİR ŞAHSIN
 • ORTAK OLMADIĞINA, MUVAZAALI OLMADIĞINA DAİR)
 • SABIKA KAYDI
 • T.C. KİMLİK NUMARASI BEYANI
 • ECZACILIK DİPLOMASININ BİR ÖRNEĞİ
 • İKAMETGÂH BEYANI
 • ÖZGEÇMİŞ
 • İMZA SİRKÜLERİ
 • VESİKALIK FOTOĞRAF
 

Son Güncelleme : 2012-12-12 12:12:12